Tilbage til
alle kurser

Den røde tråd i naturfagsteamet

Kursus_Hjørring3.jpg
Kursus_Hjørring1.jpg

Trænger skolen eller kommunen til en sammenhængende naturfagsundervisning? Er der en sammenhæng mellem, hvad eleverne lærer i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen?

Mange lærere oplever frustrationer over, at de ikke er bekendte med, hvad deres elever har arbejdet med tidligere. Det kan være svært at lave årsplaner og tilrettelægge en hensigtsmæssig undervisning, når man som lærer ikke kender elevernes faglige afsæt. Som naturfagslærer i indskoling og på mellemtrin er det samtidig nødvendigt at kende elevernes videre færd indenfor naturfagene, så undervisningen kan tilrettelægges herefter.

Både indenfor de faglige områder og de naturfaglige kompetencer kan man med fordel arbejde med progression og give eleverne de bedste læringsforudsætninger.

Kurset vil give lærerne i skolens naturfagsteam gode forudsætninger for at tilrettelægge en sammenhængende naturfagsundervisning. Som redskab anvendes progressionstræet, som kan munde ud i en strategi for naturfagene. Med fordel kan overbygningsskoler og ”fødeskoler” deltage i samme kursus for at italesætte og tydeliggøre progression på langs og på tværs. Et naturligt udgangspunkt kunne være de fællesfaglige fokusområder, som anvendes i undervisningen på 7.-9. klassetrin.

 

Varighed

Kurset kan tilrettelægges som et eftermiddagskursus, hvor deltagerne lærer redskaberne at kende og får gennemarbejdet et udvalgt område. Efterfølgende vil fagteamet skulle mødes og fortsætte arbejdet. Alternativt kan der tilrettelægges flere gentagne møder, hvor målet er en sammenhængende naturfagsundervisning fra 0.-9.klassetrin.

 

Målgruppe

Lærere i natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi

Kurserne tilpasses deltagernes ønsker og kan variere mellem få timer til flere dage. De kan fungere som nedslagspunkter eller som længerevarende udviklingsforløb af fagteams.

Det er helt centralt, at kurserne har en høj grad af praksis, og at deltagerne får konkrete idéer med hjem.

Kontakt mig på naturfagskonsulenten@gmail.com eller på 61346026 for at booke eller høre nærmere.