Tilbage til
alle kurser

Overgang til ungdomsuddannelserne

Hjørring_IBSE1.jpg
15095603_1246212035434985_52901973885280

Mange elever og lærere oplever en kløft i naturfagsundervisningen i skiftet mellem grundskole og ungdomsuddannelser. En del projekter har de seneste år belyst problematikken, men det er langt fra kommet den enkelte lærer til gavn. Viden om hvad naturfagsundervisningen rummer samt en bevidsthed om de arbejdsmetoder og tankegange, der ligger til grund for undervisningen i biologi, geografi og fysik/kemi i grundskolen kan imødekomme mange af de udfordringer, eleverne møder på ungdomsuddannelserne.

Kurset vil give lærere på gymnasialt niveau indsigt i den viden og kunnen deres eleverne har, når de forlader grundskolen. Det gælder undervisningens færdigheds- og vidensmål samt de kompetencer, som er gældende for alle naturfagene. Prøveformerne i form af digitale selvrettende prøver og den mundtlige fællesprøve med formulering af problemstillinger og arbejdsspørgsmål vil ligeledes blive belyst. Der vil således være fokus på både det faglige indenfor de enkelte fag og det fællesfaglige på tværs af alle naturfagene.

 

Varighed

Kurset har en varighed på ca. 2 timer

 

Målgruppe

Naturfagslærere på ungdomsuddannelserne

Kurserne tilpasses deltagernes ønsker og kan variere mellem få timer til flere dage. De kan fungere som nedslagspunkter eller som længerevarende udviklingsforløb af fagteams.

Det er helt centralt, at kurserne har en høj grad af praksis, og at deltagerne får konkrete idéer med hjem.

Kontakt mig på naturfagskonsulenten@gmail.com eller på 61346026 for at booke eller høre nærmere.