Mød naturfagskonsulenten

Jeg hedder Ulla Hjøllund Linderoth og er uddannet biolog.

Pr. 1. januar 2018 har jeg valgt at blive selvstændig naturfags-konsulent med spændende projekter og med tilknytning til mange institutioner og virksomheder.

Jeg har taget pædagogikum og undervist på ungdomsuddannelser i to år, hvorefter jeg i fra 2004-2016 (og igen i 2018) har været ansat som lektor på Læreruddannelsen Silkeborg. Her har jeg undervist i biologi, natur/teknologi og i specialiseringsmodulet naturfag på tværs. Sideløbende med læreruddannelsen var jeg i perioden 2014-2018 ansat på AQUA Naturfagscenter som skolekonsulent i Silkeborg Kommune. Her lavede jeg efteruddannelse af lærere og underviste børn og unge i naturen.

Jeg har siden 2015 lavet digitale selvrettende prøver i biologi til Folkeskolens Prøver efter 9.klasse og er nu fungerende formand for Opgavekommissionen i biologi under Børne- og Undervisningsministeriet. Jeg er beskikket censor i den fælles naturfagsprøve.

Siden 2012 har jeg skrevet lærebogsmaterialer for GO Forlaget til biologiundervisningen i 7.-9. klasse samt til den fælles naturfagsprøve efter 9. klasse. Find dem under Udgivelser.

I øjeblikket har jeg en 7., 8. og 9.klasse til biologi på Gudenåskolen i Ry og samarbejder med de øvrige naturfagslærere om den fællesfaglige undervisning.

PrimusMotor.jpg

PrimusMotor er en ass. konsulentvirksomhed hos Naturfagskonsulenten med ekspertise inden for projektudvikling og fundraising. Igennem de sidste år har virksomheden fået bevilget mere end 100 mio. kr. til projekter over hele landet herunder undervisnings- og læringsprojekter. PrimusMotor og naturfagskonsulenten samarbejder om udvikling og fundraising til projekter på skoler og uddannelses-institutioner og har blandt andet udviklet koncept og læringsindhold til det naturvidenskabelige læringseksperimentarium Almas Intelligente Have på Mølleskolen i Ry.

Du kan læse mere om PrimusMotor på hjemmesiden:

tegnekompasset logo.png

TEGNEKOMPASSET

Tegnekompasset.dk viser vejen til mere grafisk facilitering i din hverdag! Lær enkle tricks til, hvordan du skaber mere effektiv kommunikation og gode og engagerende møder. Tegnekompasset tilbyder kurser i at tegne processer, som kan berige både i undervisning og til møder. I Tegnekompasset møder du Anne Dissing Rasmussen, som har 15+ års erfaring som konsulent på uddannelsesområdet, er uddannet projekt- og procesleder og er cand. scient. Hun har arbejdet med undervisning i folkeskolen, gymnasiet, på læreruddannelsen og universitetet og er vant til at navigere i komplekse problemstillinger i store organisationer. 

Du kan læse mere om Tegnekompasset på hjemmesiden:

Logo500px - Kopi.png

Mine sociale medier

Tilhørende materiale kan findes her

Læs min blog på

Folkeskolen.dk her!

folkeskolen-blog4.JPG
linkedin1.JPG
  • LinkedIn Social Ikon

Hvad siger andre?

"Jeg har været så heldig at deltage i et længerevarende n/t kursus arrangeret af Viborg og Silkeborg kommuner med Ulla som kursusleder. Det var inspirerende, afvekslende, velorganiseret, medinddragende, og ledet med stort pædagogisk overskud. Jeg glæder mig til at omsætte min nye viden i praksis."

 

Ole Simonsen, Stoholm skole i Viborg

"Super godt kursus! Det bedste jeg har været på i lang tid".

 

Elsebeth Buur Laugesen

”Det var et rigtigt brugbart og godt kursus, med lige de informationer, vi havde brug for. Denne gang var jeg også glad for at min nye fysikkollega hørte med, så jeg har en at sparre med." 

Vibeke Søborg Husted, Balletskolen Holstebro

"Jeg har samarbejdet med Ulla om udvikling af kurser indenfor

natur/teknologi, KOMPAKT, afholdt i Aarhus Kommune, efterår 2018.

Kurserne er praksisrettede kurser, hvor deltagerne med afsæt i undervisningsfagets fire kompetenceområder arbejder med natur/teknologifagets mål i folkeskolen. Kurserne er udviklet i tæt samarbejde mellem forvaltning, skoleledelse og Efter- Videreuddannelse i VIA. Ulla er kompetent, vidende og fagligt solidt forankret i både teori og praksis. Jeg har været utrolig glad for at samarbejde med Ulla, hun har styr på det faglige og er inspirerende og behagelig at samarbejde med."

Lisbeth Alnor, Uddannelseskoordinator og lektor

VIA Efter- og videreuddannelse, Campus Aarhus N

”Et inspirerende kursus med mange gode forsøg. God vekselvirkning mellem teori og praksis.”

Anne Bak Rasmussen, Sæbygård Skole

"Ulla er en yderst kompetent og

engageret underviser og meget afholdt af studerende. For Ulla handler det om at gøre naturfagene interessante, nærværende og vedkommende for de lærerstuderende samt gennem sin didaktik at være en rollemodel, de kan spejle sig i. 

Ulla er af natur positiv og venlig, En person man gerne vil arbejde sammen med. Hun overkommer meget og løser med engagement sine opgaver."

Charlotte Poulsen, pædagogisk leder på Læreruddannelsen Silkeborg

”Vi har i skoleåret 2017/18 gennemført et kompetenceløft i natur/teknologi med Ulla Linderoth.

Det har været helt fantastisk. Forberedelsen af forløbet gik hurtigt, og vi fik som kommune stor mulighed for at være med til at beskrive forløbet, vælge platform i forhold til deling af dokumenter, billeder med mere.

Ulla fik den første kursusgang hurtigt etableret et trygt og givende læringsrum, hvor alle kursister har lyst til at bidrage med deres viden og nysgerrighed. 

Undervisningen har været en god vekselvirkning mellem inspiration til den daglige undervisning, didaktik og fagfaglig viden. Kursisterne glæder sig til hver gang og fra kurset opløftet om med ting, de har lyst til at gå hjem og prøve sammen med deres elever.”

Jette Hildebrandt Andersen, Udviklingskonsulent Dagtilbud & Skole, Vejen Kommune

”For mig var det vigtigste at få md herfra at prøve at illustrere proteinsyntesen og methyls betydning herfor. Fungerer som en påmindelse omkring den billedelige forklarings betydning for forståelsen af nyt teoretiske stof.”

Carsten Mortensen, Klostermarksskolen

”Det var rart, at mødet var med megen praksis frem for en masse teori.”

Carsten Gade, Sæbygård Skole

”Tak for en god dag: Relevant teori, relevant praksis, kompetencetræet og epi-genetik.”

Henning Jacobsen, Ferslev Skole

”Det gode ved kurset var et

meget praksisnært fokus, hvor vi især arbejdede med og fik ideer til, hvordan de naturfaglige kompetencer på en varieret og didaktiseret måde kan sættes i spil i undervisningen.
Derudover fik vi også redskaber til, hvordan man med sit fagteam kan arbejde med problemstillinger fra naturteknologiundervisningen.”

 

Cecilia Dam Hartmeyer,

Parkvejens Skole i Odder

”Inspiration til praktisk

arbejde og fællesfaglige fokusområder. Dejligt engagement fra dig og kollegial sparring.”

Sanni Hede,

Mellervang Skole

"Ulla har både fagligt og relationelt været en gevinst for Skoleafdelingen. Hun arbejder systematisk, inddragende og med høje krav til kvaliteten. Ulla arbejder ud fra et stærkt fagligt niveau, som hun på bedste vis formår at formidle overfor lærerne, så de føler, at 5. januar 2018 Side 2 ’de får noget med hjem’. Som medarbejder er Ulla en positiv og konstruktiv medspiller, der gerne bidrager til fællesskabet og den fælles udvikling." 

 

Anne Lynggaard Vinther, Leder af Pædagogisk Udvikling, Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune