Tilbage til
alle kurser

IBSE i fagteamet

IBSE.jpg
Funder, IBSE.JPG

Har du lyst til at ændre din undervisning, så den bliver mere undersøgende? Ønsker du en styrket elevinddragelse ved undersøgende arbejde? Trænger du til at se på elev- og lærerrolle på en ny måde?

IBSE er forkortelsen for ”Inquiry Based Science Education” og kan oversættes til “Undersøgende naturfagsundervisning”. Det er ikke nyt at lave undersøgende arbejde i naturfagene, men for mange er det nyt at lade sig inspirere af de tilgange, der er i IBSE. En konstruktivistisk tænkning omkring læring ligger til grund for IBSE. Når der arbejdes på denne måde, tages der således afsæt i den viden, eleverne allerede har og bygger videre herpå. Løbende deles elevernes idéer og disse fastholdes for at stilladsere læringen.

IBSE har vundet indpas i mange lande og understøtter den danske måde at tænke naturfagsundervisning på. Nogle undervisningsområder kan have gavn af IBSE, mens andre ikke gør.

På kurset bliver du fortrolig med, hvad IBSE er, og hvordan det praktiseres i naturfagsundervisning. Konkrete undersøgelser introduceres og tænkes ind i en progression, så de forskellige klassetrin og elevniveauer imødekommes.

Varighed

Kurset har en varighed på ca. 4 timer, hvor deltagerne lærer metoden at kende og får den afprøvet på konkrete øvelser. Disse sættes i sammenhæng med egen undervisning. Efterfølgende vil fagteamet med fordel kunne mødes og fortsætte arbejdet.

Målgruppe

Lærere i natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi

Kurserne tilpasses deltagernes ønsker og kan variere mellem få timer til flere dage. De kan fungere som nedslagspunkter eller som længerevarende udviklingsforløb af fagteams.

Det er helt centralt, at kurserne har en høj grad af praksis, og at deltagerne får konkrete idéer med hjem.

Kontakt mig på naturfagskonsulenten@gmail.com eller på 61346026 for at booke eller høre nærmere.