Tilbage til
alle kurser

Fagsprogsudvikling og faglig læsning

Fagsprogsudvikling.jpg
laura_læsning1.jpg

Mangler du idéer til, hvordan fagsproget og den faglige læsning og skrivning kan styrkes? Mener du også at eleverne har brug for hjælp til at forstå de mange fagbegreber og til at læse fagtekster?

Udvikling af fagsprog er central for elevernes læring. Det er et ansvar, som også ligger hos faglærerne, og som med den rette tilgang og redskaber kan give stort udbytte hos eleverne. Med fokus på kommunikationskompetencen i Fælles Mål, har fagsproget og faglig læsning fået større bevågenhed.

Et kursus i fagsprogsudvikling vil give deltagerne konkrete idéer til at tage med hjem og bruge i undervisningen. Der anvendes strategier, som kan bruges før, under og efter læsningen af fagtekster, og samspillet mellem mundtlig og skriftlig kommunikation vil være central.

Varighed

Kurset kan tilrettelægges som et oplæg á 1 times varighed som optakt til videre arbejde. Ønskes et nærmere kendskab til redskaberne og løbende kobling til egen praksis, vil et eftermiddagskursus á 3-4 timers varighed være passende. Er I derimod et fagteam, som vil udvikle en strategi for fagsprogsudvikling i naturfagene fra indskoling til udskoling eller blot indenfor få årgange, vil et aktionslæringsforløb fordelt på flere dage være aktuelt.

Målgruppe

Lærere i natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi men vil også kunne tilpasses lærere i matematik og i skolens øvrige fagrække.

Kurserne tilpasses deltagernes ønsker og kan variere mellem få timer til flere dage. De kan fungere som nedslagspunkter eller som længerevarende udviklingsforløb af fagteams.

Det er helt centralt, at kurserne har en høj grad af praksis, og at deltagerne får konkrete idéer med hjem.

Kontakt mig på naturfagskonsulenten@gmail.com eller på 61346026 for at booke eller høre nærmere.