ulla hjøllund linderoth naturfagsonsulent naturfagskonulenten biolog lektor

Ulla Hjøllund Linderoth

Naturfagsdidaktiker og praktiker
Biolog og lektor

 

Telefon:

61 34 60 26

 

Email:

naturfagskonsulenten@gmail.com

 

Adresse:

Ydunsvej 6

8680 Ry

Find mig på: 

Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram og Folkeskolen.dk

elev, elever, lærer, natur teknologi, undersøgelse, skole, lære, forsøg, undervisning, planter, børn, skolebørn, naturfag
fælles naturfagsprøve, naturfag, biologi, undersøgelse, natur, teknologi, undervisning, forsøg, eksperiment, kittel, elev, mikroskop,
elev, elever, natur, naturfag, teknologi, insekter, ferskvand, smådyr, dyr, undersøge, undervisning, udenfor

Læs om aktuelle kurser her. Flere kurser og begivenheder kan findes på min Facebook-side.

Book naturfagskonsulenten

Mangler du et oplæg om faglig læsning på din skole, er der brug for at booste fagteamarbejdet på en skole eller måske blive klogere på den fællesfaglige undervisning i kommunen?

Læs under kurser eller kontakt mig direkte for at høre nærmere!

Her kan du læse om yderligere udgivelser.

Originalt materiale, herunder forsøgsvejledninger og redskaber til fagsprogsudvikling findes her.

"Super godt kursus! Det bedste jeg har været på i lang tid".

 

Elsebeth Buur Laugesen

"Det var et rigtigt brugbart og godt kursus, med lige de informationer vi havde brug for. Denne gang var jeg også glad for at min nye fysik kollega hørte med, så jeg har en at sparre med." 

 

Vibeke Husted, Balletskolen i Holstebro

”Et inspirerende kursus med mange gode forsøg. God vekselvirkning mellem teori og praksis.”

Anne Bak Rasmussen, Sæbygård Skole

"Ulla er en yderst kompetent og

engageret underviser og meget afholdt af studerende. For Ulla handler det om at gøre naturfagene interessante, nærværende og vedkommende for de lærerstuderende samt gennem sin didaktik at være en rollemodel, de kan spejle sig i. 

Charlotte Poulsen, pædagogisk leder på Læreruddannelsen Silkeborg

"[Kurset] var inspirerende, afvekslende, velorganiseret, medinddragende, og ledet med stort pædagogisk overskud. Jeg glæder mig til at omsætte min nye viden i praksis."

 

Ole Simonsen, Stoholm skole i Viborg

"Ulla er kompetent, vidende og fagligt solidt forankret i både teori og praksis. Jeg har været utrolig glad for at samarbejde med Ulla, hun har styr på det faglige og er inspirerende og behagelig at samarbejde med."

Lisbeth Alnor, Uddannelseskoordinator og lektor

VIA Efter- og videreuddannelse, Campus Aarhus N

"Ulla fik den første kursusgang hurtigt etableret et trygt og givende læringsrum, hvor alle kursister har lyst til at bidrage med deres viden og nysgerrighed. 

Undervisningen har været en god vekselvirkning mellem inspiration til den daglige undervisning, didaktik og fagfaglig viden. Kursisterne glæder sig til hver gang og fra kurset opløftet om med ting, de har lyst til at gå hjem og prøve sammen med deres elever.”

Jette Hildebrandt Andersen, Udviklingskonsulent Dagtilbud & Skole, Vejen Kommune

"Som medarbejder er Ulla en positiv og konstruktiv medspiller, der gerne bidrager til fællesskabet og den fælles udvikling." 

 

Anne Lynggaard Vinther, Leder af Pædagogisk Udvikling, Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune